logo1234567

  HOT LINE
0989.546.803

Tổng hợp 150 Tên Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế

Luận văn 123 xin chia sẻ đến các bạn danh sách tên đề tài luận văn luật kinh tế cho các anh chị, các bạn đang chuẩn bị viết luận văn thạc sĩ, luận văn cao học ngành luật kinh tế tham khảo. Để luận văn đạt kết quả cao thì việc chọn tên đề tài là hết sức quan trọng, các anh chị có thể tham khảo thêm bài viết về Kinh nghiệm chọn tên đề tài luận văn thạc sĩ.

 

luanvanthacsiluatkinhte

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế

1. Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế: Pháp luật về kinh doanh vận chuyển trong lĩnh vực du lịch - qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

2. Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế: Bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam - đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

3. Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế: Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam.

4. Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động khuyến mại theo pháp luật Việt Nam.

5. Pháp luật an sinh xã hội trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người.

6. Pháp luật bảo vệ môi trường - qua thực tiễn thực hiện tại các hộ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh ZZZ.

7. Pháp luật giao đất tại Việt Nam.

8. Bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong Công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

9. Pháp luật lao động về người khuyết tật.

10. Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

11. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát xuất xứ hàng hóa nhập khẩu qua biên giớ12. Góp vốn thành lập công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

13. Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dưới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ.

14. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô - qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

15. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam.

16. Pháp luật về bán đấu giá tài sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

17. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở - qua thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

18. Pháp luật lao động về tiền lương - qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở tỉnh ZZZ.

19. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

20. Thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam.

21. Pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động - Qua thực tiễn các khu công nghiệp của tỉnh ZZZ.

22. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

23. Tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.

24. Pháp luật về hoạt động tín dụng tiêu dùng.

25. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo pháp luật Việt Nam.

26. Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

27. Pháp luật về hợp đồng tín dụng - Qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân ở tỉnh ZZZ.

28. Pháp nhân thương mại theo pháp luật Việt Nam.

29. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường bằng Tòa án30. Pháp luật về xuất khẩu gạo của thương nhân tại Việt Nam.

31. Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement - TPP) được vận hành.

32. Pháp luật về dịch vụ thuế.

33. Chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động - qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

34. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh, thương mại vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.

35. Xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong Hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam.

36. Các biện pháp bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam.

37. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ - qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

38. Pháp luật về khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp - qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

39. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất phát triển kinh tế - qua thực tiễn tại khu kinh tế ZZZ.

40. Người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

41. Pháp luật về bảo vệ và khai thác giá trị di sản vật thể phục vụ phát triển kinh tế - Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

42. Pháp luật về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa Nhập khẩu –Thực tiễn áp dụng tại thành phố ZZZ.

43. Khắc phục những bất cập của Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

44. Xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu trên thị trường nội địa ở tỉnh ZZZ.

45. Hòa giải các tranh chấp hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

46. Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn thi hành tại tỉnh ZZZ.

47. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

48. Thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng thương mại - Qua thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

49. Pháp luật về cho thuê đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

50. Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình.

51. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng kinh doanh Bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam.

52. Xây dựng cơ chế thực thi Luật Doanh nghiệp 2014.

53. Hoàn thiện khung pháp lý của Việt Nam về hàng rào phi thuế quan bảo hộ hoạt động sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu Hiệp định TPP.

54. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản.

55. Thực hiện pháp luật về ưu đãi Thuế đối với hàng hóa là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thực tiễn tại Khu Kinh tế Thương mại ZZZ.

56. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại tỉnh ZZZ.

57. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa giả mạo theo pháp luật Việt Nam.

58. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

59. Bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

60. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam.

61. Pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

62. Pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại - Thực trạng và giải pháp.

63. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ - qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh ABC.

64. Pháp luật về quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa - Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

65. Pháp luật về sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

66. Pháp luật về cho thuê nhà ở thương mại.

 67. Pháp luật xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng – Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

68. Pháp luật về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế xã hội – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

69. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản - Thực tiễn tại Tỉnh ZZZ.

70. Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam.

71. Pháp luật  về kinh doanh lưu trú du lịch - Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

72. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

73. Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

74. Pháp luật về môi giới bất động sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

75. Giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước theo Luật Thương Mại 2005.

76. Hợp đồng quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.

77. Pháp luật về môi giới thương mại.

78. Pháp luật  về quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp - Thực tiễn thực hiện tại tỉnh ZZZ.

79. Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

80. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp – Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

81. Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

82. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng.

83. Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế - Thực tiễn áp dụng ở Việt Nam.

84. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

85. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

86. Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.

87. Hợp đồng mua bán nhà ở  thương mại theo pháp luật Việt Nam.

88. Thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng.

89. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

90. Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh ZZZ.

91. Pháp luật hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

92. Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

93. Pháp luật về khu kinh tế - Từ thực tiễn tại khu vực miền Trung.

94. Pháp luật về tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng.

95. Pháp luật về hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.

96. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh ZZZ.

97. Hòa giải các vụ án kinh doanh, thương mại trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

98. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp trong Hiệp định TRIPS.

99. Các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

100. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Việt Nam.

101. Pháp luật về quản lý sử dụng vốn tại các Doanh nghiệp Nhà nước.

102. Áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ở Việt Nam.

103. Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

104. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản qua thực tiễn trên địa bàn Tỉnh ZZZ.

105. Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam.

106. Cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam.

107. Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất - qua thực tiễn xây dựng xã nông thôn mới tại huyện Phú Lộc, tỉnh ZZZ.

108. Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.

109. Kiểm soát hành vi của doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.

110. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng - Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

111. Chế tài do vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.

112. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng.

113. Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ qua biên giới - Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

114. Thế chấp quyền sử dụng đất.

115. Tuân thủ pháp luật thuế  nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh ZZZ.

116. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Tòa án  -Từ thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

117. Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TRANS-PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP).

118. Xác định biên độ phá giá thông qua phương pháp quy về không trong khuôn khổ WTO.

119. Pháp luật khu công nghiệp - Thực trạng tại tỉnh ZZZ.

120. Pháp luật về giải quyết việc làm - Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

121. Pháp luật hợp đồng thương mại điện tử ở Việt Nam.

122. Hợp đồng cho vay tiền của các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

123. Pháp luật về kiểm soát hành vi gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa - Thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

124. Pháp luật về tuyển dụng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Từ thực tiễn tại tỉnh ZZZ.

125. Quy định về trợ cấp của WTO và pháp luật về ưu đãi đầu tư của Việt Nam.

126. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam.

127. Sắp xếp, đăng ký lại và phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh ZZZ.

128. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng - Từ thực tiễn tại Tòa án tỉnh ZZZ.

129. Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

130. Pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

131. Khắc phục sự khác biệt về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế.

132. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất vì mục đích kinh tế - Từ thực tiễn tỉnh ZZZ.

133. Pháp luật về thu hồi đất, phục vụ phát triển khu kinh tế - Từ thực tiễn một số khu công nghiệp, khu kinh tế ở miền Trung.

134. Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng - Thực tiễn thi hành tại tỉnh ZZZ.

135. Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

136. Thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam.

137. Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam - thực trạng và giải pháp.

138. Pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động ngân hàng.

139. Những vấn đề pháp lý trong hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp Việt Nam.

140. Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại tỉnh ZZZ.

141. Pháp luật về kinh doanh quyền sử dụng đất ở trong thị trường bất động sản ở Việt Nam.

142. Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

143. Bảo vệ quyền sở  hữu công nghiệp bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam.

144. Chế độ pháp lý về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh ZZZ.

145. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh ZZZ.

146. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại.

147. Hành vi hạn chế cạnh tranh trong pháp luật Việt Nam.

148. Pháp luật về logistics.

149. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp.

150. Pháp luật Việt Nam về kinh doanh công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh trật tự.

..................

Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ hỗ trợ luận văn như tư vấn tên đề tài, hỗ trợ viết đề cương, hỗ trợ trọn gói luận văn...

Nếu các bạn không đủ thời gian để làm hoặc gặp khó khăn trong quá trình viết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ tại đây.

Đánh giá

Mời bạn để lại bình luận hoặc câu hỏi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

  Θ Tiếp nhận thông tin

  Θ Gửi báo giá luận văn

  Θ Tiến hành viết bài

  Θ Chỉnh sửa theo yêu cầu

  Θ Hoàn thiện đề tài

Bạn có thể quan tâm
 • Ma trận SWOT là gì? Khái niệm, nội dung & ví dụ phân tích ma trận SWOT

  Ma trận SWOT trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả, mang tính thực tiễn cao trong việc giúp doanh nghiệp định hướng và lập các kế hoạch kinh doanh cũng như là cơ sở giúp doanh nghiệp đề ra các chiến lược phát triển trong tương lai. Vậy ma trận SWOT là gì?
 • Đề tài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

  Sau khi tham gia chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ quy định, cán bộ, công chức cần phải thực hiện một bài luận mang tên tiểu luận tình huống quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Cùng tìm hiểu nhé
 • 70+ Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Chọn Lọc Mới Nhất 2020

  Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên danh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Từ hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên học viên có cơ hội thể hiện tính chủ động sáng tạo cũng như vận dụng các kiến thức đã học, đã tìm hiểu vào thực tiễn
 • List Sáng Kiến Kinh Nghiệm THCS Đạt Giải Cao Mới Nhất

  Không thể phủ định lợi ích đến từ SKKN. Tuy nhiên với tần suất một năm một sáng kiến, không ít thầy cô chắc hẳn sẽ lâm vào tình cảnh… không biết viết gì. Vì vậy, đừng bỏ lỡ bài viết này để có thêm những "idea" cho bài sáng kiến THCS của mình 
 • Kho Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học Đạt Thành Tích Cao 2020

  Tổng hợp các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học (theo lớp); sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp; Sáng kiến kinh nghiệm quản lý bậc tiểu học có tính thiết thực & tính mới cao mới nhất 2020
 • Vấn đề cơ bản của triết học: Khái niệm, Nội dung

  Vấn đề cơ bản của triết học bao gồm hai mặt: “Vật chất hay ý thức, giới tự nhiên hay tinh thần, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?” và "Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không"

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỌC THUẬT & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN - LUẬN VĂN 123

Điện thoại: 0989 546 803 | Email: tuvanluanvan123@gmail.com

Trụ sở chính: Tòa nhà Centec Tower, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa Nhà Petrolimex, 122 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Hà Nội: Center Building - Hapulico Conplex, 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 
DMCA.com Protection Status